Anmeldelser

Anmeldelser

Akademisk Kor Århus giver årligt 10-15 koncerter. Anmelderne skriver blandt andet:

Eurovision Choir of the Year, 2017 (Riga, Letland)

Udtalelse, John Rutter

This is a choir of exemplary technical assurance and musicianship, which exhibited two very different aspects of its art in the music it chose. The Stenhammer received a magical performance, and it was welcome as being the only classical piece from the standard repertoire in the evening’s programme. Flawless blend and beauty of sound – truly making the listeners hold their breath (and too afraid to break the spell by applauding!). In a recording session, the conductor might have wanted to retake bars 12-16, but this was a very minor blemish. The Per Norgard was a bold choice: a disturbing, almost expressionistic piece, maybe too dark for some audience members in the context of a competition (but I loved it!). The soloists deserve high praise for their almost operatic depth of characterization of the anguished cries. The choir was spot-on technically.

P for Peace

Århus Stiftidende, 17. december 2016, Sektion 1 Side 15, Ole Staarup

F. Händel: Messias. Yeree Suh (sopran), Martina Mikelic (alt), Martin Bruscher (tenor), Michael Adair (bas). Akademisk Kor Århus, Aarhus Symfoniorkester, dir.: Adrian Leaper. Musikhuset Aarhus, Symfonisk Sal, torsdag 15. december.

[…] Til gengæld viste Adrian Leaper sig som en fint lyttende og dynamisk bevidst dirigent i forhold til koret, og deres samarbejde fungerede meget fint.

Akademisk Kor Århus kom meget fint fra sin rolle i oratoriet.

Korets størrelse og forholdsvis bløde besætning på især herrestemmerne gør det lidt vanskeligt at synge med udråbstegn som i Arise! Shine! Til gengæld var stemmerne meget vel indstuderet, og sangerne viste både agilitet og dynamisk udtryksformåen.

Det kom der mange og meget fine momenter ud af, både i det berømte Halleluja-kor og i afslutningskorene med et smukt klingende og smukt udviklet Amen som krone på værket og en overbevisende korindsats.

Ole Straarup

 

Århus Stiftidende 2. december 2014, Ole Staarup

MESSIAS Georg Friedrich Händel: Messias. Christine Hjort Bjerre (sopran), Linnéa Lomholt (alt), Emil Lykke (tenor), Thomas Christian Sigh (bas). Akademisk Kor Århus, Akademisk Orkester, Århus, dir.: Ole Faurschou. Sankt Lukas Kirke, søndag aften. 4

KLASSISK ANMELDELSE: Så er julekoncert-måneden med de store og traditionsrige værker godt i gang.

Akademisk Kor Århus åbnede i Sankt Lukas på første søndag i advent […]. Det kom godt fra start i Sankt Lukas. Opførelsen var præget af en kombination af ungdommelig klang i en relativt moderat indstudering hvad angår tempo og dynamik. Dirigenten Ole Faurschou lod musikken ånde med en let og sikker ro, og de unge solister klarede opgaven fortrinligt.

Han kender både kor og orkester fra det daglige, både som korets dirigent og som lærer på OrkesterEfterskolen i Holstebro, hvor mange af de unge musikere i Akademisk Orkester Århus har været elever.

Begge ensembler er præget af en ungdommelighed, som i korets tilfælde giver friskhed i udtrykket. Hvad orkestret angår må man sige, at det endnu -trods den erfarne og dygtige koncertmester fra Aarhus Symfoniorkester, Jens Astrups flotte arbejde som frontstryger -savner erfaring i at stå et så langt og forskelligartet forløb igennem. Nu og da er der en smule rytmisk uro i geledderne og lidt manglende fintuning af stemmeskruerne, men også som i korets tilfælde en friskhed i udtrykket […]. Akademisk Kor Århus løftede de mange korsatser fortrinligt. Ungdommeligt og agilt, også i koloraturerne, dog med en overbelysning af sopranerne, som i stort set alle satser havde fast oboforstærkning. Dirigentens valg, som kan diskuteres, men som naturligvis gav masser af lys og ekstra dynamik til de herlige og elskede satser.

 

Anmeldelse af Händels Messias i Viborg Domkirke 2014

”Det diskuteres igen i medierne, hvorvidt Folkekirkens kirkegængere absolut skal tælles. Intet nyt under solen: folketællinger her op til jul har jo været almindelige siden kejser Augustus. Nu forlyder det fra pålidelig kilde, at 553 viborgensere søndag eftermiddag gæstede i Domkirken for et (gen)hør af Messias, for musikelskere en nødvendighed for, at det kan blive rigtig jul. Akademisk Kors 30 unge sangere og deres entusiastiske dirigent Ole Faurschou har solide rødder langs Jyllands højderyg, og ikke mindst den fine julesalme-CD fra 2012 har gjort koret kendt og elsket. Sidste år sang Akademisk Kor samme værk i Houlkær Kirke med en lidt mindre orkesterbesætning, og i år var solisterne fire andre…

…Opførelsen som helhed var præget af friskhed, engagement og ungdommelig energi. Korets sopraner har – uden at forklejne de øvrige stemmer – klart førertrøjen på. En fryd at høre den slanke klang båret med helt op i det høje leje og de hurtige passager sunget legende og ubesværet. Endelig mærker man, at sangerne lever med i tekster og begivenheder, på hvilken baggrund det afsluttende store Amen netop giver mening. Det langvarigt stående bifald var velfortjent…”

Af Jens Christian Hansen, organist

 

Jul i Kor

Århus Stiftstidende, 7. december 2012

”I Den Gamle By kan man for tiden købe al slags historisk kram til illustration af den verden af i går, museet præsenterer så charmerende. Ny på varelisten og ganske digital finder man en jule-cd, der fortæller julehistorie fra 1600-tallet og til i dag – i dansk salmeform. Akademisk Kor Århus og dirigenten Ole Faurschou lader andre om klingklang og nisseparade og koncentrerer sig smukt om et kernerepertoire, der satsmæssigt byder på såvel ny iklædning af de kendte melodier som originaludgaver. Arrangementerne er for størstedelens vedkommende dirigentens, og de rummer et stort kendskab til korgenren. Akademisk Kor Århus er både ungt og velsyngende i udførelsen, der nu og da har et strejf af det fløjlslækre. En smule julekarskhed efterlyses, men cd’en kan varmt anbefales til julelyd i hjemmet.”

Ole Straarup

 

Omtale af åbningen af Den Gamle Bys juleudstilling 2012 samt udgivelsen af ”Jul i Den Gamle By Omtale:

Århus Stiftstidende 18. november 2012

”AARHUS: Jul i Den Gamle By har i denne tid altid været til at smage på, se på og føle på. I år er der også sat musik til juletidens tradition i de gamle omgivelser. Årets overraskelse fyldte på smukkeste vis øregangene hos de mange fremmødte på theaterpladsen, straks borgmesteren og en håndfuld børn tændte lys i juletræet. Medlemmer af Akademisk Kor Århus havde spredt sig pænt i forsamlingen og stemte i med salmen »Glade Jul« fra korets nye cd, »Jul! -i Den Gamle By«. Cd’en udkom netop med julens komme i byen på det klassiske selskab Naxos, og koret greb lejligheden for en release-seance, der næppe kunne være mere velvalgt.[…]” Morten Ravn

 

AARHUS STIFTIDENDE, OKTOBER 2011

“Nordisk korlandskab Der er noget særligt over den nordiske kortradition, vist er der det. Det gælder, interessant nok, for såvel den rytmiske som den klassiske side af sagen – uanset den indflydelse som europæisk og amerikansk musik har haft. Et amerikansk publikum får i næste uge mulighed for at stifte bekendtskab med, hvorledes den klassiske nordiske tradition lyder, når den fremføres af Akademisk Kor Århus ved fire koncerter i New York. Bedømt på tirsdagens præsentationskoncert i Sankt Pauls Kirke venter der det amerikanske publikum en rigtig god oplevelse. Den nordiske a cappella-musik har meget at byde på, som ikke er hverdagskost over there, og det århusianske kor er fortrinligt. De unge sangeres lyse og præcise stemmer blander fint, og der er en detaljeret omhu i frasering og klanglig differentiering kombineret med en god balance mellem netop detalje og helhed. Derved undgår kor og dirigent det manieret overpointerende, der ofte kan være en fare. Når dertil lægges en fælles glæde ved projektet, ved den fælles sanglige kunnen og ved det at optræde, ja så er der også dømt glæde blandt publikum. Allerede i åbningsnummeret magtede koret en organisk vuggende vækst fra neddæmpet til fuldt udsunget alleluia hos Mäntyjärvi, og viste i den efterfølgende suite af Carl Nielsen-sange sin dygtighed til at veksle ubesværet mellem de forskellige satstyper, som Ole Faurschous arrangement fremviser, herunder også det koreografiske. Også hos Per Nørgård var der noget for øjet, da den næsten brølende vise ”Halleluja – vor Gud er forrykt” gik i kædedans, mens de grelt lysende kombinationer af alt for velkendte dur-akkorder desperat slyngedes ud. Kormesteren Knut Nystedt var repræsenteret med ”O Crux”, en klangskøn og intens sats som formedes fint trods tegn på begyndende forkølelsestræthed blandt sangerne. Koncerten afsluttedes i den folkelige afdeling med Bo Holtens ”Nordisk Suite” med et par fine solistindslag før det nordiske showpiece ”Poul sine Høns”, hvis krav til vokal og tempomæssig ekvilibrisme var på kanten af korets formåen. Meget overbevisende afsluttedes koncerten med ekstranummeret ”I Danmark er jeg født”, ja såmænd, og efter en times koncert landede man sangligt så smukt som tænkes kan.”

– Ole Straarup. Koncerten fik 5 ud af 6 stjerner.

 

VIBORG STIFT FOLKEBLAD, APRIL 2011

“Akademisk Korsang når det er bedst KORFESTIVALKONCERT I ASMILD KIRKE MED AKADEMISK KOR ÅRHUS: Ordet ”akademisk” opfattes ikke lige positivt i alle kredse. Ja, det bruges ligefrem nedsættende om noget, som er uden praktisk betydning. For ikke at tale om det >>akademiske kvarter<<, som er en accepteret forsinkelse af forelæsninger på 15 minutter. Pudsigt, at navnet på haven i Athen, hvor Platon holdt sine forelæsninger, ”Akademeia” med tiden kan få sådanne betydninger… Akademisk Kor Århus består af 35 musikstuderende ved Det Jyske Musikkonservatorium og Århus Universitet, som alle har sanglige og musikalske forudsætninger for at medvirke i et kor med højt ambitionsniveau, både i henseende til repertoire og færdigheder. Koret ledes af Ole Faurschou, som er uddannet i Århus, København og Wien og havde debut som dirigent i 2003. Asmild Kirke har på mange måder en fin og afbalanceret akustik, men ikke nogen lang efterklangstid. Således skal optrædende korsangere vide at optimere resonans og klang og dertil synge på én gang præcist og uforceret for at nå et godt resultat. Ikke mindst på grund af Ole Faurschous direktion, som bedst kan beskrives som på én gang smuk og funktionel, udnyttes korets potentiale optimalt. Om end der er tale om unge, sunde stemmer, er ikke alle sangere nødvendigvis sangstuderende, og enkeltstemmerne i sig selv synes for så vidt ikke færdigudviklede. Men den gensidige opmærksomhed, både mellem sangerne indbyrdes og kor og dirigent er klar og virker betagende, nærmest kærlig. Og det kan der kun komme noget godt ud af. Programmet indledtes med et Alleluja og et Credo af de to nulevende finske komponister Mäntyjärvi og Rautavaara. Især de klanglige skift mellem den bløde syngemåde ”sotto voce” i pianolejet og den glansfulde korklang i forte virkede overbevisende, og musikken er umiskendeligt finsk: mørke klangfarver, vægtige rytmer. Danske Bo Holtens Nordiske Suite over folkesange var et overflødighedshorn af moderne korsats-teknik: krydrede harmonier, forskudte stemmer, fortættende rytmer, – og så alligevel grundlæggende helt ”efter bogen” i dansk tradition. Sunget med et glimt i øjet. Hvornår har vi også sidst hørt ”Poul sine høns” til påskekoncert i Viborg kirker? Den var nok ikke gået for 30 år siden… Overgangen forekom da også noget brat, da Asmilds Kirkes organist Maja Simonsen som indledning til fællessalmen ”Hil dig, Frelser og Forsoner” spillede orgelkoral over samme af domorganist Bo Grønbech fra Helsingør, vel at mærke til Thomas Laubs melodi. Det var godt, at de gode akademikere kunne synge for, for melodien er hverken kendt eller elsket som Hoffmans. Og det er i grunden en skam, for den er meget bedre i overensstemmelse med teksten. Nuvel, den slags kunne man kriges om blandt kirkefolk for 90 år siden. Koncertens hovedværk var franske Poulencs fire store påskemotetter. Et hovedværk i moderne korlitteratur og en prøvesten for alle elitære kor. Fremførelsen lykkedes overmåde, om end professionelle sangere naturligvis kunne have gjort det med større overskud. Den musikalske tolkning var bevægende og i pagt med det tekstlige indhold. Lejlighedsvis var det lidt svært for soprangruppen at bevare fuld egalitet i det højeste leje, men det er sandelig også svært, ikke mindste når rummet intet forærer. Danske Otto Mortensen har arrangeret tre Kingosalmer angiveligt inspireret af Buxtehude-stilen og udgivelsen af dennes cembalo-suiter. En lille korrektion til Faurschous fortælling: det var organisten ved Nykøbing Falster Kirke, Sven-Ove Møller, senere domorganist i Viborg, som fik overleveret og identificeret suiterne i 30’erne og Roskilde Kirkes domorganist Emilius Bangert som udgav disse musikalske perler i 1941. Bortset fra det var det velgørende at høre Mortensens salmefantasier. Endelig var det lige til at komme i forårshumør af at høre Oluf Rings ”Når egene knoppes” og især ”Fo alle di små blomster” samt som ekstranummer en bedårende udgave af Schierbecks ”I Danmark er jeg født. Ingen er i tvivl om elitesportens betydning for amatørsporten. Med elite- og amatørkorsangen forholder det sig på samme måde, dog med en helt anden begrænset bevågenhed og begrænset økonomisk omsætning til forskel. Hvor er det godt, at der fortsat er nogen, der ufortrødent og uegennyttigt dyrker korsang på akademisk niveau, til inspiration og glæde for alle os andre. Det betyder meget mere end de fleste gør sig klart, også uden for korsangens vennekreds.”

– Jens Chr. Hansen