Koret

Koret

Koret

Akademisk Kor Århus blev dannet i 1985 og dirigeres i dag af Jonas Rasmussen. Koret består af 30 sangere i alderen 20-35 år med tilknytning til musiklivet omkring Aarhus Universitet og Det Jyske Musikkonservatorium.

Akademisk Kor Århus er et professionelt arbejdende, klassisk amatørkor. Vi ser det som vores fornemste opgave at formidle glæden ved musikken til publikum, og hvert år synger vi omkring 15 koncerter, deltager i konkurrencer, orkesterprojekter og turnerer i udlandet. De sidste 10 år har vi besøgt Canada, Ungarn, Kina, Tyskland, Spanien, Østrig, Sverige, Norge, USA, England og Italien.

I 2015 vandt vi den prestigefyldte konkurrence Musica Sacra a Roma i Rom. Den internationale anerkendelse, vi fik i den forbindelse, har i helt særlig grad styrket vores ønske om at formidle musikkens vidunderlige verden til et bredt publikum.

Korets repertoire koncentrerer sig især om den nyere danske og nordiske kormusik, men vi arbejder også med en bred vifte af genrer fra renæssancens stringente, polyfone musik over den intense, følelsesladede romantik til uropførelser af værker af moderne danske komponister.

ENGLISH:
The choir

Academic Choir Aarhus was founded in 1985 and is today led by Jonas Rasmussen. The choir consists of 30 singers between 20-35 years old. All singers have a connection to the musical scene around the University of Aarhus and the Royal Academy of Music.

Academic Choir Aarhus is a professionally working classical amateur choir. We see it as our most distinguished purpose to provide the joy of music to the public and every year we sing about 15 concerts, participate in competitions, orchestra projects and do tours abroad. The latest ten years we have visited Canada, Hungary, China, Germany, Spain, Austria, Sweden, Norway, the US, England and Italy. In 2015 we won the prestigious competition Musica Sacra a Roma in Rome. The international acknowledgement we received in that connection has in particular strengthened our wish to provide the wondrous world of music to a broad audience.

The repertoire of the choir is mainly focused on newer Danish and Nordic choir music, but we do also work with a broad range of genres reaching from the strict, polyphone music of the renaissance to the more emotional music of the Romantic Movement and even to first performances of works by contemporary Danish composers.

CV

2018

September: Rimini International Choral Competetion. Vinder af Grand Prize, som inkluderede 5000 euro og en plads til VM i kor i Tokyo 2019. Andenplads i  ‘kirkemusik’ og ‘blandet kor’.

Juli: Udgivelse af cd: ‘Forår og sommer i den gamle by’!

April: Opførelse af “Lotusøje” med musik af Per Drud over 17 Haikudigte af Suzanne Brøgger. Koncerter i Musikhuset, Aarhus og Musikkens Hus, Aalborg.

Marts: Live fra Højskolesangbogen, Dokk1, Aarhus. Blev sendt live
på DRK 2017.

 

2017

December: Julekoncerter, samt optræden til afslutningen af Aarhus Kulturby 2017 med Aarhus Jazz Orchestra.

Oktober: Nordisk koncert for kor og cello, Ribe. Program med værker af Pelle Gudmundsen-Holmgren, Sven-David Sandström, Uropførelsen af “Mosaic no. 1” af, Johan-Magnus Sjøberg, samt en dansk førstegangsopførelse af Bo Gunges “Røsten”. Koncerten blev transmitteret som en del af P2 koncerten, der blev sendt i december 2017.

Juli: Eurovision Choir of The Year 2017, Riga.

Juni: Sommerkoncert

April: Durrufles Requiem, Mariager kirke, Davidskirken Søborg kirke I København.
Haydns Skabelsen 2.0, med Aarhus Symfoniorkester. Koret agerede støttekor for flere forskellige gymnasier I Midtjylland.

 

2016

December: Händels Messias opføres 2 gange i Musikhuset Aarhus med Aarhus Symfoniorkester. Julekoncerter i Nørresundby kirke, Hjørring Kirke og Vor Frue Kirke Aarhus.

Oktober: CD-indspilning i Mariager Kirke. Akademisk kor Århus indspiller danske årstidsværker af Carl Nielsen, Aagaard, N.W. Gade, P.E. Lange-Müller, Poul Schierbeck mm. Udgivelse hos NAXOS.

August: Aarhus Festuge. Musikalsk deltagelse ved reception hos Danske Bank.

Juli: Deltagelse i den internationale korkonkurrence ”11. Internationaler Chorwettbewerb” i Tyskland. Koret vinder en 2. plads i kategorien Folklore.

Juni: Sommerkoncert i Skt. Lukas Kirke med værker af blandt andet Poulenc, Nørgård, Monteverdi, Mäntyjärvi og Lotti. Sommerkoncert i Jestrup Kirke.

 

2015

December: Julekoncerter i Nordjylland og Vor Frue kirke i Aarhus. Program med værker af bl.a. Sergej Rachmaninoff og Francis Poulenc

Oktober: Koncertturné i London og Cambridge med opførelse af Brahms Ein Deutsches Requiem i St.-Martins-And-The-Fields ved Trafalgar Square

Juli: Deltagelse i den internationale korkonkurrence Musica Sacra a Roma 2015. Vinder af den sakrale kategori, den verdslige kategori og grand prize finalen

Juni: Carl Nielsen-koncert i Sankt Markus kirke, Aarhus, i anledning af 150-året for Carl Nielsen

Marts: Opførelse af Mozarts Requiem med Aarhus Symfoniorkester i Viborg Domkirke og symfonisk sal, Musikhuset Aarhus

 

2014

December: Opførelse af Händels Messias i Holstebro kirke, Viborg Domkirke og Skt. Lukas kirke i Aarhus. Julekoncerter med acapella-program i Nordjylland og Vor Frue kirke i Aarhus

Oktober: Koncert i Odense Domkirke med acapella-program indeholdende bl.a. Frank Martin’s messe for dobbeltkor og Warum ist das Licht gegeben? af Johannes Brahms

Juni: Koncerter i Lem kirke, Skt. Pauls kirke i Aarhus og Thorsager rundkirke med repertoiret Nordic Minds med musik af nordiske komponister

Maj: Deltagelse ved Håndværkerforeningens prisuddeling på Aarhus Rådhus

April: Opførelse af Johannes Brahms Ein deutsches Requiem i samarbejde med Skt. Pauls Kantori og Randers Kammerorkester på Værket i Randers og i Skt. Pauls kirke, Aarhus

 

CV (ENGLISH)

2018

September: Rimini International Choir Competetion. Winner of Grand Prize, which included 5000 euro and a spot for ‘choir world championship’ in Tokyo 2019. Second place in ‘sacred music’ and ‘mixed voices’.

April: “Lotusøje” composed by Per Drud over 17 Haiku poems by Suzanne Brøgger. Concerts in Musikhuset, Aarhus and Musikkens Hus, Aalborg.

Juli: Album release: ‘Forår og sommer i den gamle by’.

Marts: Live from ‘Højskolesangbogen’, Dokk1, Aarhus. Sent live on tv on
DRK 2017.

 

2017

December: Christmas concerts plus a performance to the termination of Aarhus Capital of Culture 2017 with Aarhus Jazz Orchestra.

Oktober: Nordic concert for choir and cello, Ribe. Concert program with works by Pelle Gudmundsen-Holmgren, Sven-David Sandström, first performance of “Mosaic no. 1” by Johan-Magnus Sjøberg and a Danish first time performance of “Røsten”by Bo Gunge. The concert was transmitted as a part of the p2 concert in radio, that were sent in December 2017.

Juli: Eurovision Choir of The Year 2017, Riga.

Juni: Summer concert

April: Durufles Requiem, Mariager kirke, Davidskirken Søborg kirke in København.
Haydns The Creation 2.0, with Aarhus Symphony Orchestra. The choir was support choir for a couple of different high school choirs from Jutland

 

2016

December: Händels Messiah is performed 2 times together with Aarhus Symphony Orchestra in the Music Theater ”Musikhuset Aarhus”. Christmas church concerts in Noerresundby Kirke, Hjoerring Kirke and Vor Frue Kirke Aarhus.

October: Recording of a danish national romantic CD with contributions by works of artists like Carl Nielsen, Aagaard, N.W. Gade, P.E. Lange-Müller, Poul Schierbeck. Recorded in Mariager Kirke on the label NAXOS.

August: Aarhus cultural party week (Aarhus Festuge). Participation in a reception held by the national ”Danske Bank”.

July: Participation in the ”11. Internationaler Chorwettberwerb” in Germany. The choir gained a second prize in the Folklore category.

June: Sommer concerts in Skt. Lukas Kirke with works by artists like Poulenc, Nørgård, Monteverdi, Mäntyjärvi og Lotti. Summer concert in Jestrup Kirke.

 

2015

December: Christmas concerts in northern Jutland and Our Ladys Church in Aarhus with i.a. Rachmaninoff and Francis Poulenc on the programme.

October: Concert tour to London and Cambridge with performance of Brahms – Ein Deutsches Requiem in St.-Martins-and-the-Fields at Trafalgar Square.

Juli: Participation in the international choir competition Musica Sacra a Roma. Winner of the sacred and secular category and the Grand Final Price.

Juni: Carl Nielsen concert in Sct. Markus Church in Aarhus on the occasion of the 150 years anniversary of Carl Nielsen.

March: Performance of the Mozart Requiem along with Aarhus Symphony Orchestra in Aarhus and Viborg.

 

2014

December: The choir performed Händel’s Messiah in Holstebro, Viborg Cathedral and Sct. Lukas church in Aarhus and concerts with an a capella program in the Nothern part of Jutland and Our Lady’s church in Aarhus.

October: Frank Martin “Mass for Dobbelt choir” and Johannes Brahms “Warum ist das Licht gegeben?“ Odense Cathedral.

June: Summer concerts with the program Nordic Minds – compositions by new Nordic composers.

April: Johannes Brahms Ein deutsches Requiem in cooperation with the cantori of Sct. Paul’s Church, Aarhus and The Danish Sinfonietta

Konkurrenceoversigt

2006 – The 8th China International Chorus Festival, Beijing

1. plads – blandet kor

1. plads – dirigent

1. plads – fortolkning af kinesisk værk

 

2008 – Holmboe i Horsens

2. plads – blandet kor

Publikumsprisen

 

2009 – Den 3. Internationale Korfestival i Randers

1. plads – blandet kor

 

2015 – 6th Musica Sacra a Roma, International Choir Festival & Competition

1. plads – category S (Musica Sacra)

1. plads – category MP (Musica Profana)

Vinder af ‘Grand Prize’

 

2016 – 11. Internationaler Chorwettbewerb, Miltenberg

2. plads – Folklore

3. plads – Blandet kor

 

2017 – Eurovision Choir of the Year i Riga

 

2018 – Rimini International Choral Competition 

Vinder af ‘Grand Prize’ og adgangsbillet til World Choral Championships i Tokyo 2019

 

2019 – 1st World Choral Championship i Tokyo

Vinder af konkurrencen

Det siger koret